Важные контакты для людей с ограниченными возможностями

16.03.2022

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ЗДОРОВЬЯ НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ

Linka zdravia v ukrajinskom jazyku
www.ua.diagnose.me
+421 2 21 02 50 75 (denne od 7.00 do 19.00)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ
Linka dôvery
Nezábudka Liga za duševné zdravie SR
Denne od 13.00 do 21.00
0800 222 450

ДЛЯ ЛЮДЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ
Ľudia so zrakovým postihnutím
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
sociálne služby: https://unss.sk/kontakty-unss/#krajske
ubytovanie: [email protected]

ДЛЯ ЛЮДЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА
Ľudia so sluchovým postihnutím
ANEPS - Asociácia Nepočujúcich Slovenska
+421 903 762 810
[email protected]
online tlmočník: Monika Krileková:+421 911 584 120

DeafStudio
Kontakt: +421917980305
https://deafstudio.net/deaf-ukraine/

Slovensky zväz posunkujúcich
asistencia pre Nepočujúcich Ukrajincov na hranici (помощь на границе для тех, кто говорит языком жестов):+421944562234, [email protected]

Františkánsky kňaz Silvester Poliak
Silvester Poliak kňaž
https://www.facebook.com/silvester.poliak

ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ТЯЖЁЛОЙ ФОРМОЙ ИНВАЛИДНОСТИ
Ľudia s ťažkým postihnutím
Centrum Svetielko (Prešov, Trenčín, Bratislava)
терапевтические, реабилитационные, обучающие и социальные службы для людей с тяжёлой формой инвалидности
terapeutické, rehabilitačné, vzdelávacie a sociálne služby pre ľudí s ťažkým hendikepom
[email protected]
https://www.centrumsvetielko.sk/kontakt/

ДЛЯ ЛЮДЕЙ С НЕРВНО-МЫШЕЧНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Ľudia s nervovo- svalovým ochorením
Organizácia muskulárnych dystrofikov OMD v SR
[email protected], +421 948 529 976 (Jozef Blažek)

ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ГЕМОФИЛИЕЙ
Ľudia s hemofíliou
Katarína Hozlárová
+421 905 475 325
[email protected]
Nové Zámky

ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ПОРОКОМ РАЗВИТИЯ ПОЗВОНОЧНИКА (SPINA BIFIDA)
Ľudia so spina bifida/hydrocefalus
Slovenská spoločnosť pre spina bifida a/alebo hydrocefalus
www.sbah.sk

ДЛЯ ЛЮДЕЙ С СИНДРОМОМ ДАУНА.
Ľudia s downovým syndrómom
Spoločnosť Downovho syndrómu
http://downovsyndrom.sk/v16/node/2426
ubytovanie: https://www.facebook.com/downovsyndrom.sk
[email protected]
Downov syndróm v spolupráci s DOBRÝ ANJEL
[email protected]

ДЛЯ ЛЮДЕЙ СО РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ
Ľudia so sklerózou multiplex
Spolu môžeme Spolumozeme
[email protected] (komunikujú slovensky, anglicky a rusky)

ДЛЯ ЛЮДЕЙ С АУТИЗМОМ
ĽUDIA S AUTIZMOM
Autistické centrum Andreas® n.o.
[email protected] (sociálne a rehabilitačné služby, doplnkové terapie, voľnočasové aktivity...)
https://www.facebook.com/.../a.2558614.../10160536746771002/

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Deti so zdravotným postihnutím
Axis medical
ubytovanie a medicínska starostlivosť pre deti so zdravotným postihnutím
[email protected], +421 949 829 23
https://www.facebook.com/axisinterrehabcentereu
Denné centrum Gardenia
terapeutická pomoc pre deti so zdravotným znevýhodnením

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ИЛИ ДРУГИМИ ТЯЖЕЛЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Deti s onkologickým a iným ťažkým ochorením
Deťom s rakovinou n.o.
[email protected], 0948 195 398
Svetielko nádeje
+421 908 073 073, [email protected]

Plamienok n.o.
- domáce návštevy lekára, zdravotnej sestry a sociálneho pracovníka v mieste bydliska týchto detí v Bratislave a blízkom okolí.
- konzultácie s psychológom a sociálnym pracovníkom pre rodičov či iných dospelých, ktoré deti sprevádzajú
Jarmila Kováčiková, [email protected], 0907 377 808

ДЕТИ С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Deti s intelektuálnym znevýhodnením
Špeciálne olympiády Slovensko / Special Olympics Slovakia
+421 917 176 673, www.specialolympics.sk

Полную информацию для людей с ограниченными возможностями можно найти на сайте: https://www.platformarodin.sk/ukraine/
vďaka Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením

ПОМОЩЬ ОНКОБОЛЬННЫМ
https://www.lpr.sk/pomahame-ukrajinskym-onkologickym/

Дякую Александра Габерова за допомогу з перекладом при підготовці матеріалу.